Rune of Punishment

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search

รูนแห่งการลงทัณฑ์
ผู้ถือครองในอดีต: ราชินีแห่งโอเบล, เกรย์แฮม เคร, ลูกชายของเคร, พ่อของราสกิ (Rakghi's Father), สตีส (Steele), แบรนโด (Brandeau), เกรน คอต (Glen Cott)
ผู้ถือครองในปัจจุบัน: ลาซโล
รูนที่แตกตัวออกมา: ไม่ปรากฏ
รูนแห่งการลงทัณฑ์ (ญี่ปุ่น: 罰の紋章, อังกฤษ: Rune of Punishment) ในอดีตมีผู้ถือครองหลายคน และทุกคนต่างถูกรูนแห่งการลงทัณฑ์กลืนกินชีวิตจนตายไปในที่สุด รูนนี้ให้พลังในการปกป้องผู้อื่นกับผู้ถือครอง แต่กัดกินชีวิตของผู้ที่ใช้พลังของมันเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน ผู้ถือครองรูนในปัจจุบันคือลาซโลซึ่งได้รับช่วงต่อมาจาก เกรน คอต ซึ่งเป็นหัวหน้ากองทัพของลาซโล การแย่งชิงรูนแห่งการลงทัณฑ์เป็นสาเหตุของสงครามการขยายพรมแดนทางใต้ของคูลุก (Kooluk Southern Expansion) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในเกมเก็นโซซุยโคเด็น IV

Personal tools