Genso Suikoden Card Stories

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

Jump to: navigation, search
ภาพ:Suikoden_Card_Stories_cover.jpg


ภาคเสริมของเกม Genso Suikoden ผลงานปี 1995 ที่ประสบความสำเร็จของโคนามิ ในครั้งนี้ได้สร้างเป็นเกม Strategy รูปแบบการ์ดเกม ซึ่งยังคงเป็นเกมที่มีความเกี่ยวข้องกับสงคราม, ทรูรูน และต่อสู้กับมหาอำนาจที่เข้มแข็ง เช่นเดิม วางตลาดในปี 2001 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเครื่อง Gameboy Advance และไม่ได้รับการจัดทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาอื่นเลย

เนื้อเรื่องของGenso Suikoden Card Stories จะเป็นเหตุการณ์ในแนวเดียวกับ Suikoden2 โดยตัวเอก เป็นบุตรบุญธรรมของ Genkaku วีรบุรุษแห่ง Jowston เข้าร่วมสงครามรวบรวมแผ่นดินดูนาน ตัวละครที่ปรากฏใน Genso Suikoden Card Stories ส่วนใหญ่ เราจะคุ้นเคยกันดี เนื่องจากเคยปรากฏตัวแล้วใน Genso Suikoden และ Genso Suikoden II ซึ่งจะมีการ์ดตัวละครหลายตัวเช่นกันที่ไปปรากฏตัวใน Genso Suikoden IIIการ์ดจะมีหลายแบบทั้งการ์ดดันเจี้ยน, มิชชั่น, อุปกรณ์ และตัวละคร ตอนนี้ขอสนใจแค่ตัวละครแล้วกัน มาดูรูปการ์ดตัวละครด้านบนก่อน แต่ละใบจะมีส่วนประกอบ 10 อย่าง

ภาพ:008.gif

1. ชื่อตัวละคร
2. ขอบการ์ดตัวละครมี 5 สีแบ่งประเภทตัวละครเป็นสี่แบบ ตามนี้ครับ

สีม่วง - Mastermind
สีแดง - Leader
สีส้ม - Commoner
สีเหลือง - Craftman
สีน้ำเงิน – Free

3. รูนที่ติดอยู่กับตัวละครนั้นๆ
4. เพศ แบ่งเป็น ชาย, หญิง, สัตว์ป่า, ดาบ, หุ่นยนต์, ไม่ทราบ
5. ก๊วน แบ่งเป็นห้าก๊วนใหญ่ๆ – กองทัพพระเอกภาค2, พันธมิตรโจวสตัน, ไฮแลนด์, ตัวละครจากภาคแรก, ทินโท-มาธิลด้า
6. ลิงค์ การ์ดที่จะอยู่ในกองเดียวกันได้ต้องมีลิงค์กับการ์ดอื่นด้วย เช่นหาก Leader มีลิงค์ที่ตำแหน่ง A, B, E สมาชิกตัวต่อไปจะต้องมีลิงค์ใดลิงค์หนึ่งในสามตำแหน่งนี้เช่น B, C สมาชิกคนที่สามจะต้องมีลิงค์ที่เชื่อมกับตัวที่สองได้เช่น C, D, E ...ไปเรื่อยๆ พวกที่มีลิงค์เยอะๆแสดงว่ามีพาว+เข้าคนง่าย
7. พลังโจมตี
8. กำลังทหาร – ใช้ใน mission ที่ต้องการกำลังทหารค่าหนึ่งๆโดยเฉพาะฉากสงคราม
9. construction – ใช้กับ facilities

  • 7-9 เป็นค่าความสามารถในการต่อสู้สำหรับเกมส์การ์ด

10. บรรยายลักษณะพิเศษตัวละคร เช่นป้องกันบางคำสั่งได้, ใช้ท่าร่วมได้, หักหลังเก่ง, ฯลฯ


สารบัญ

Starter Set & Booster Set vol.1

Leader

ชื่อ ลิงค์ ATK Millitary STR Construction รูน
Hero2 ABEG 3 1000 2 BrightShield
Agares CD 0 1000 1
Camus BE 3 800 1
Gijimu BF 2 200 1
Kiba ACF 2 1000 0
Gustav BDF 1 0 1
Granmayer BD 0 0 3
Culgan CDH 4 2000 0
Gengen AG 1 0 2
Seed CE 5 1500 0
Jowy AE 5 1500 1 BlackSword
Solon Jhee CF 0 2500 0
Teresa ABD 0 500 2
Han C 2 2000 1
Hauser BF 2 1000 1
Valeria AE 3 1000 1
Viktor ABDF 4 500 1
Flik AEI 3 1000 2 Lightning
Miklotov ABF 3 800 1
Makai BD 0 600 1
Maximilian AF 0 1000 0
Rina AE 2 0 1 Water
Ridley BG 2 1500 1
Luca CF 6 2000 0
Lepant ADF 2 900 1


Commoner

ชื่อ ลิงค์ ATK Millitary STR Construction รูน
Eilie AE 3 0 1
Apple AE 0 200 1
Vincent A 3 0 0
Emilia BDE 0 0 3
Kasumi AEH 3 500 1
Gabocha AGI 1 0 1
Klaus AC 0 500 0
Koyu BF 2 0 0
Sasarai CH 2 500 0 TrueEarth
Sheena AE 2 500 0 Earth
Jess BD 0 500 2
Simone A 3 0 0
Shu AH 0 1600 1
Jude BD 0 0 3
Jill ACE 0 0 2
Shin BF 3 100 0
Stallion AB 1 0 0
TaiHo AEF 2 200 0
Chaco ABD 2 100 0
Tsai ABF 3 500 0
Tengaar AEI 2 0 1
Tomo ABE 3 0 1
Nanami AE 3 0 1
Nina ABE 2 0 1
Babara ADE 0 0 2
Viki I 1 0 1 Blinking
Hix AE 2 0 1
Pilika ACG 0 0 0
Fitcher ABDEF 0 0 1
FreedY BE 3 500 1
Pohl ADG 1 0 2
Boris BG 0 1500 1
Bolgan AEFG 3 0 0
Marlowe ABD 0 0 1
Mondo AF 3 0 0
YamKoo AD 2 100 1
Yuber CH 3 500 0
Yoshino BE 2 0 1
Rowd BCG 2 1000 0
Lilly BEG 0 0 0
Lucia CI 2 200 0
Luc HI 2 300 0 TrueWind
Leona ADE 0 0 1
Leon CH 0 500 2
LoWen BE 2 200 0 -


Craftman

ชื่อ ลิงค์ ATK Millitary STR Construction รูน
Adlai ADH 4 100 2
Karen E 2 0 2
Gordon AD 0 0 2
Connell ABD 0 0 2
Shilo DF 3 0 1
Taki ABE 0 0 1
Tetsu DF 0 0 3
Tessai DF 0 0 3
Tenkou DH 0 0 1
Templton AD 0 100 2
Tuta AB 1 0 1
Tony DG 0 0 2
HaiYo D 1 0 1
Hans ABD 0 0 2
Haun BD 0 100 2
Yuzu DEG 0 0 2
Raura ADE 0 0 1
Lebrante D 0 0 2


Free

ชื่อ ลิงค์ ATK Millitary STR Construction รูน
Anita ABE 3 0 0
Amada ABF 2 0 1
Alberto BD 0 0 2
Alex DEF 1 0 1
Annallee BDE 0 0 1
Ayda AEG 3 300 0
Elza HI 2 0 0
Oulan AEF 3 200 0
Kahn ABF 2 0 0 Resurrection
Gadget AH 2 0 1
Gantetsu ABF 3 0 0 Resurrection
Kinnison AG 2 0 0
Killey DF 3 0 0 Fire
Gilbert ABC 1 1500 0
Clive H 2 0 0
Georg AF 3 1000 0
Genshu DF 3 0 0
Sasuke AEH 3 0 1
Zamza AB 2 0 0 FireDragon
Sigfried EG 3 0 0
Jeane EI 1 200 2 Phero
Sierra BE 3 0 0 Moon
Sid BG 3 0 0
Sgt.Joe GI 1 100 0
Shiro GH 3 0 0
Zodiac Sword FHI 3 0 0
Nash E 2 0 1
Neclord EG 5 0 0 Moon
Badeaux ABG 2 0 1
Hanna AEF 3 100 1
Humphrey AF 3 500 0
Pico BE 1 0 0
Hilda DE 0 0 2
Feather G 3 0 0
Futch AEG 3 0 1
Pesmerga F 4 500 0
Hoi AI 1 0 1
Bob BG 1 0 0
Makumaku ABG 1 0 1 Water
Mikumiku ABEG 1 0 0
Millie AEG 1 0 1 Groundhog
Mukumuku ABDEFG 1 0 1
Mazus AB 2 1000 0 BlueGate
Meg AE 1 0 2
Mekumeku ABGI 1 0 2
Mokumoku ABG 2 0 0
Rikimaru ABCF 2 0 1
Richmond ABCD 0 0 2
Leknaat I 0 0 0 Gate
Lorelai AE 3 100 1
L.C.Chan DF 4 0 0
Wakaba ABDE 3 0 1
Personal tools