ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

-พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Suikoden- ทั้งเนื้อหาในเกม โครงเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติซุยโคเด็น หรือ ตัวละครที่ชื่นชอบ

ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย redmagicians » เสาร์ มิ.ย. 13, 2009 8:00 pm

ส่วนตัวหนังสือสีดำ เป็นข้อมูล Official Timeline ครับ
ส่วนตัวหนังสือสีแดง เป็นข้อมูล Spec ที่ได้จากสื่อต่างๆ เช่น คาแรคเตอร์ไกด์ นิตยสารชินโชะ หนังสือสารานุกรมของเก็นโซ หรือเนื้อเรื่องในเกมที่ไม่ได้บอกปีชัดเจน เป็นต้น ใช้สีแดงจะได้บอกให้เห็นชัดว่าไม่ใช่ไทม์ไลน์ส่วนที่จะมั่นใจได้ว่าถูกต้อง 100%

ก่อนปฏิทินสุริยคติ 375 ปี
เซียร่า (シエラ/Sierra) ได้รับพลังจากตราจันทรา (月の紋章/Moon Rune) และได้กลายเป็นบรรพบุรุษ (始祖/ ancestor)
จากบทสัมภาษณ์ เซียร่าได้ถือครองตราจันทราเมื่ออายุประมาณ 16 ปี ซึ่งแสดงว่าเธอเกิดก่อนเริ่มปฏิทินสุริยคติประมาณ 391 ปี

ก่อนปฏิทินสุริยคติประมาณ 250 ปี
ได้มีการสถาปนาอาณาจักรราชินีฟาเรน่า แต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือรับรองทางประวัติศาสตร์

ก่อนปฏิทินสุริยคติ 2 ปี
วีรบุรุษฮิคุซัค (ヒクサク/ Hikusaak) ได้ปราบอาณาจักรอโรเนีย (アロニア王国/ Kingdom of Aronia) และได้สถาปนาอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮาลโมเนีย (ハルモニア神聖国/ Holy Kingdom of Harmonia) ขึ้น

ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินสุริยคติ
ฮิคุซัครับตำแหน่งหัวหน้านักบวช (神官長/ High Priest) และได้เริ่มการปกครองโดยคณะสงฆ์ (神官政治/ Theocratic) และในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปีแห่งปฏิทินสุริยคติ (太陽暦/ Solar Year)

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 20
นักรบศักดิ์สิทธิ์คริฟท์ (聖戦士クリフト/ Paladin Klift) ได้ก่อตั้งหมู่บ้านนักรบ (戦士の村/ Warrior's Village) ในช่วงนี้คริฟท์ได้เริ่มสั่งสอนสิ่งต่างๆให้แก่คนในหมู่บ้าน (เช่น พิธีกรรมของนักรบที่โตเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้น) จนสืบทอดกลายเป็นประเพณีของหมู่บ้านนักรบ

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 70
อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮาลโมเนีย ได้รุกรานหมู่บ้านผู้ปกป้องตราแห่งประตู (門の紋章/ Gate Rune) วินดี้ (ウィンディ/ Windy) และเลคนาร์ท (レックナート/ Leknaat) ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านได้หลบหนีออกมาได้ และได้แบ่งตราแห่งประตูกันคนละครึ่ง โดยที่วินดี้ได้ถือครองส่วนประตูหลัง (ด้านทางออก) และเลคนาร์ทได้ถือครองส่วนประตูหน้า (ด้านทางเข้า)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 78
เน็คลอร์ท (ネクロード/ Neclord) ได้ลอบขโมยตราจันทราไปจากหมู่บ้านจันทราคราม (蒼き月の村/ Blue Moon Village) และได้หลบหนีไป หลังจากสูญเสียการคุ้มครองจากตรา หมู่บ้านจันทราครามจึงล่มสลาย

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 80
หมู่บ้านแห่งป่าใหญ่ (大森林/ Great Forest Village) ได้ประกาศสนธิสัญญาครั้งใหญ่ (大盟約/ Great Contact) เพื่อแบ่งกั้นเขตแดนของเผ่ามนุษย์ เอลฟ์ ดวาฟท์ และโคพัลท์ และเพื่อไม่ให้เผ่ามนุษย์เข้าไปด้านในป่าได้ หกนักปราชญ์จึงได้ร่ายเวทย์มนตร์ไว้ที่ทางเข้าป่าแห่งโมรัน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 110
มีการสถาปนาอาณาจักรดิวนัน(デュナン君主国/ Kingdom of Dunan) โดยมีเซาท์วินโดวส์ (サウスウィンドゥ/ South Window) เป็นศูนย์กลาง และมีเบลนันด์ (ベルナンド/ Bernand) เป็นราชาพระองค์แรกแห่งอาณาจักรดิวนัน

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 140
หัวหน้าบาลาด (長バラド/ Chief Balad) แห่งเผ่าอิชูวาร์ค 1 ใน 5 เผ่าใหญ่ได้แบ่งดินแดนทางทิศใต้ แถบตะวันออกของทวีปที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักราราชินีฟาเรน่า ฟาเรน่าที่ต้องการเสถียรภาพที่มั่นคงของพื้นที่ทางตะวันออก จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือบาลาด จนกระทั่งเกิดการจลาจลจากความแบ่งแยกของเผ่าพันธุ์เป็นเวลา 10 ปี บาลาดจึงลดบทบาทเผ่าอื่น และสถาปนาตนเป็นราชาแห่งราชวงศ์อาเมสใหม่ (アーメス新王朝/ New Armes Royal Court) และความสัมพันธ์ต่อฟาเรน่าก็แย่ลงนับจากเหตุการณ์นี้

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 150
วินดี้ได้รุกรานหมู่บ้านแห่งตราที่ถูกซ่อน (隠された紋章の村 / Village of the Hidden Rune) เท็ดได้ถือครองตราคำสาบโซลอีตเตอร์ (ソウルイーター/ Soul Eater) และได้หลบหนีออกจากหมู่บ้าน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 185
เมืองมิวส์ (ミューズ/ Muse) ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบการปกครองโดยนายกเทศมนตรี (市長制/ Mayor System) โดยมีเรเบีย (レビア/ Revier) เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก แต่เนื่องจากความไม่มั่นคงในเขตแดนของดิวนัน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่เสมอ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 212 หรือ ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินเมืองหลวงใหม่
เริ่มเขตปกครองท้องถิ่น ทูริเวอร์ (トゥーリバー/ Two River) ที่เกิดจากความสำเร็จของการประชุมสองสภา (二院会議)
ที่อาณาจักรราชินีฟาเรน่า ราชินีคูวัลเชด (クワルシェード/ Khorshed) ได้ประกาศย้ายเมืองหลวงจากสโตมฟิสต์ (ストームフィスト/ Stormfist) สู่โซลฟาเรน่า (ソルファレナ/ Sol Falena) และตัดสินใจให้ปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของปีแห่งปฏิทินเมืองหลวงใหม่ (新都暦/ New Capital Calendar)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 230 หรือ ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดง
จักรวรรดิจันทราแดง (赤月帝国/ Scarlet Moon Empire) ก่อกำเนิดขึ้น จากการเป็นอิสรภาพด้วยการยึดครองนครหลวงศักดิ์สิทธิ์ลูพันด้า (ルパンダ/ Lupanda) ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งฮาลโมเนีย โดยมีจักรพรรดิคนแรกคือกรานาท ลุกเนอร์ (クラナッハ・ルーグナー/ Kranach Rugner) ผู้ได้รับสมญานามว่าอัศวินจันทราแดง (赤い月の騎士/ Scarlet Moon Knight) ในช่วงเวลานี้ตระกูลรุกเนอร์ได้ตราแห่งกษัตริย์ (覇王の紋章/ Sovereign Rune) ที่เคยเป็นของฮาลโมเนียเป็นสมบัติประจำตระกูล และด้วยความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถของยูเลียน ซิลเวอร์เบิร์ก (ユリアン・シルバーバーグ/ Julian Silverburg) ผู้เป็นเสนาธิการทหาร(正軍師 / Military Strategist) ยิ่งทำให้จักรวรรดิได้อิสรภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตระกูลซิลเวอร์เบิร์กมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว นอกจากนี้นครหลวงศักดิ์สิทธิ์ลูพันด้าได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเกรกมินสตาร์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 237 หรือ ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินไฮแลนด์
เมาโร ไบล์ท (Maroux Blight) ได้ปราบปรามความวุ่นวายภายในประเทศ และได้ดินแดนเป็นผลตอบแทน จึงได้สถาปนาอาณาจักรไฮแลนด์ขึ้น (ハイランド王国/ Highland Kingdom) ทางอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งฮาลโมเนียยังได้แต่งตั้งราชวงศ์ไบร์ท ให้เป็นผู้ปกป้องคำสอน (教義の守護者/ Defender of the Creed) ของฮาลโมเนียอีกด้วย
ในเวลาเดียวกันนี้ ยังมอบตราแห่งสัตว์ (獣の紋章/ Beast Rune) ให้พร้อมกันกับการมอบตำแหน่ง และที่จริงแล้วเป็นความปรารถนาของตราแห่งสัตว์เอง จึงถูกใช้เป็นเครื่องบรรณาการ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 252 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ ปีที่ 16
ได้เกิดความวุ่นวายจากสงครามภายในของอาณาจักรดิวนัน ผลจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายกบฏ ส่งผลให้เมืองเซาท์วินโดวส์เปลี่ยนการปกครองเป็นระบบนายกเทศมนตรี และเนื่องด้วยความวุ่นวายนั้น ไฮแลนด์จึงถือโอกาสรุกรานดินแดนทางตะวันออกของเซาท์วินโดวส์ (ซึ่งในเวลานั้นเป็นเขตปกครองเมืองมิวส์)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 280 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ ปีที่ 44
เพื่อต่อกรกับกำลังทหารที่เข้มแข็งของไฮแลนด์ เมืองมิวส์จึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการก่อตั้งและรวบรวมนักรบจากประเทศเพื่อนบ้าน และก่อตั้งเป็นกองอัศวินมาทิลด้า (マチルダ騎士団/ Matilda Knight)

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 287
จอมเวทย์แห่งเมืองมิเดิ้ลพอร์ท นามว่า วอร์ล็อค (ウォーロック/ Warlock) ได้อัญเชิญ “ต้นไม้ยักษ์”และ“เผ่าปลา”ซึ่งต้นไม้ยักษ์และลูกตาเผ่าปลานั้น เป็นวัตถุดิบในการสร้างปืนใหญ่มนตรา (紋章砲/ Rune Cannon)
ในปีเดียวกันนี้วอลเตอร์สายลับแห่งจักรวรรดิจันทราแดง ได้พบกับยอห์น

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 292
ราชินีโอเบล (オベル王妃/ Queen Obel) ถูกโจรสลัดเข้าจู่โจมอย่างกะทันหัน เพื่อปกป้องลูกเธอจึงได้ใช้ตราแห่งการลงทัณฑ์ (罰の紋章/ Rune of Punishment) และสลายกลายเป็นเถ้าถ่าน และทำให้องค์ชายองค์แรกของโอเบลหายสาบสูญไปด้วย

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 294 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ ปีที่ 58
กองอัศวินมาทิลด้าต้องการสิทธิในการปกครองตนเองมากขึ้น จึงได้แยกตนออกจากเขตปกครองเมืองมิวส์ แต่ก็มีสนธิสัญญาร่วมที่เท่าเทียมกัน ในการแบ่งกำลังทหารและเขตแดน ระหว่างกองอัศวินของมิวส์และของมาทิลด้า

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 299
ในปีนี้ได้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลขึ้น และตราแห่งการลงทัณฑ์ได้ตกไปอยู่ในมือของพ่อของลัคจี้ (ラクジー/ Rakgi) และเขาได้สินใจทิ้งครอบครัวไป
เอเลนัวร์ (エレノア/ Elenor) ได้พบกับเกรย์แฮม เครย์ (クレイ/ Clay) และได้เป็นลูกศิษย์
เกรย์แฮม เครย์ ได้ตัดแขนซ้ายของตัวเองทิ้งเพื่อหนีจากตราแห่งการลงทัณฑ์ และลูกชายของเกรย์เป็นคนได้สืบทอดตรา และได้ใช้ปกป้องหมู่บ้านจากเทศกาลล่ามนุษย์จนต้องตายไป หลังจากนั้นตราก็หายสาบสูญไป
ข้อมูลของพ่อลัคจี้อาจขัดกับปากคำของริคิเอะในภาค 4

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 300
คณะตรวจสอบเรื่องรูนแคนน่อนของวอลเตอร์เดินทางมาถึงราซริล คิริลได้พบกับลาซโลเป็นครั้งแรกที่นี่
ในยุทธนาวีระหว่างจักรวรรดิกูลูคและไกเอ็นที่ป้อมเอลอีล ทรอยผู้นำกองทัพเรือของกูลูคนำเรือลำเดียวออกรบและสามารถจมเรือของไกเอ็นได้ถึงสี่ลำ


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 302
ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นหลายครั้งทั่วทั้งประเทศหมู่เกาะ ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับตราแห่งการลงทัณฑ์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 304
ซีกูลด์ในฐานะผู้รับใช้ของเจ้าเมืองมิดเดิ้ลพอร์ทนำเรือออกโจมตีเรือของโจรสลัดเฮอร์เวย์ แต่ก็ถูกโจรสลัดสตีลเข้ามาโจมตีทั้งคู่ เอ็ดการ์ช่วยทั้งสองคนไว้และไล่สตีลกลับไปได้สำเร็จ ทำให้ทั้งสองคนเต็มใจเข้ามาอยู่ในรังโจรสลัดตั้งแต่นั้น
ชาวประมงพ่อของแรคกิออกเรือไปพบกับรูนแห่งการลงทัณฑ์เข้า หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีก ซึ่งข้อมูลของพ่อของแรคกินี้ ได้มาจากปากคำของริคิเอะ ซึ่งขัดกับข้อมูลส่วนไทม์ไลน์ใน Official Guide


ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 306
โจรสลัดบรันโด้ (ブランド/ Brandeau) ได้รับตราแห่งการลงทัณฑ์ จากการต่อสู้กับโจรสลัดสตีลที่ใช้พลังของตราและกลายเป็นเถ้าถ่านไป ในการต่อสู้ครั้งนั้นโจรสลัดเอ็ดการ์ (エドガー/ Edgar) ได้ตายจากไป และเพ็ค (ペック/ Peck) ลูกน้องคนสนิทของบรันโด้ได้กลายเป็นมนุษย์ประหลาด วอลเตอร์ (ウォルター/ Walter) พ่อของคิริล (キリル/ Kyril) ได้กลายเป็นมนุษย์ปลาและเข้าทำล้ายคิริล ทำให้อันดัค (アンダルク/ Andark) ต้องจำใจฆ่ามนุษย์ปลาวอลเตอร์ จากเหตุการณ์นี้ทำให้คิริลต้องสิ้นสติเป็นเวลา 3 ปี และตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของผู้ใหญ่ตามเหตุการณ์ในราฟโซเดีย

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 307
รีโน่ เอน คูลเดส (リノ・エン・クルデス/ Lino En Culdes) ได้เป็นผู้แทนคนแรกแห่งประเทศพันธมิตรหมู่เกาะ (เป็นช่วงจบสงครามของภาค 4)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 309
อิสคัสหนึ่งในสมาชิกสภาสูงของกูลูคใช้อีวิลอายยึดอำนาจในจักรวรรดิและเปลี่ยนจักรพรรดิจูเลียสเป็นมนุษย์ปลา คณะเดินทางของคิริลพร้อมด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศพันธมิตรหมู่เกาะและหยุดยั้งอิสคัสได้สำเร็จ หลังเสียคนสำคัญทั้งในกองทัพและราชวงศ์ไปเกือบหมดทำให้จักรวรรดิกูลูคล่มสลายลง (เหตุการณ์ภาคราฟโซเดีย ช่วงหลังคิริลตื่น)


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 314 หรือ ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินพันธมิตร
มีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรโจวส์ตัน (ジョウストン都市同盟/ Jowstone Alliance) โดยมี มิวส์ เซาท์วินโดวส์ ทูริเวอร์ และ อัศวินมาทิลด้า เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งชื่อของพันธมิตรนั้นมีที่มาจากการทำสนธิสัญญาของสมาชิกที่เนินโจวส์ตัน (ジョウストンの丘/ Jowstone Hill)

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 330
มีการสถาปนาอาณาจักรเทพเจ้านากาล (ナガール教主国/ Nagarea Theocracy) แต่รายละเอียดไม่เป็นที่แน่ชัด

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 337 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 125
ราชินีเอลเมลาค (エルメラーク/ Elmelark) แห่งฟาเรน่า เริ่มมีการค้าขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศหมู่เกาะ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 340 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดง ปีที่ 111
เกิดการต่อสู้ทางเวทย์มนตร์ระหว่างจอมเวทย์โครวลี่และเมย์ซัส
แม้ทั้งคู่จะตายไปจากการต่อสู้ครั้งนี้ แต่ทั้งคู่ได้คืนชีพขึ้นมาใหม่ในภายหลัง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 347 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดง ปีที่ 118
ที่คุมขังโซนิเอล (ソニエール/ Soniere) ของจักรวรรดิจันทราแดงสร้างเสร็จสมบูรณ์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 360 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 148
อาณาจักรเทพเจ้านากาลวางแผนบุกโจมตีอาณาจักรราชินีฟาเรน่า และได้เริ่มเผยแพร่คำสอนของตน เพื่อรวบรวมกำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตี พระราชินีแห่งฟาเรน่าได้เกณฑ์ชาวเมืองที่เลี้ยงม้ามังกรเข้ากองทัพ และได้ปรับโครงสร้างจนกลายเป็นกองทหารม้ามังกรเฟย์ตัส

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 362 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 49
มีการก่อตั้งโรงเรียนแกรนลีฟ (グランリーフ学院/ Grand Leaf Academy) ภายในเมืองกรีนฮิลล์ (グリンヒル市/ Greenhill) ซึ่งอยู่ภายใต้เขตการปกครองของมิวส์ โดยมีอเลน ไวส์เมล (アレン・ワイズメル/ Alen Wisemail) เป็นผู้ก่อตั้ง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 365
พระราชวังลูรูนอยล์ (ルルノイエの宮殿 / L'renouille Palace) ของอาณาจักรไฮแลนด์ สร้างเสร็จสมบูรณ์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 366 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 53
เมืองเหมืองแร่ทินโต้ (ティント/ Tinto) ประสบความสำเร็จในการแยกตัวเพื่อปกครองตนเอง โดยใช้กิลด์เหมืองแร่เป็นศูนย์กลางการปกครอง และในปีเดียวกันก็ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรโจวส์ตัน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 370 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดง ปีที่ 141
ปราสาทสคาเลทีเซีย (スカーレティシア城/ Scarleticia Castle) สร้างเสร็จสมบูรณ์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 373 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 60
เมืองกรีนฮิลล์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขตแดนของมิวส์ ยืนยันที่จะขอแยกตัว เพื่อปกครองตนเอง เพื่อ “อิสรภาพแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนแกรนลีฟ แม้ว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีรุ่นก่อนๆของมิวส์ แต่เมื่อยูเรีย ได้เป็นนายกเทศมนตรี เธอได้รับรองคำขอ กรีนฮิลล์จึงได้อิสรภาพในการปกครองตนเอง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 376 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 164
เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนของฟาเรน่าและนากาล แผ่นดินไหวครั้งนี้มีระดับความรุนแรงสูงมาก ส่งผลทำให้ภูเขาลูกหนึ่งที่เชื่อมทั้งสองประเทศถล่มลงมา เส้นทางการสัญจรทางบกของทั้งสองประเทศถูกตัดขาด ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่แปลกประหลาดมาก เนื่องจากปราสาทเซาโรนิคส์ (サウロニクス城/ Saoronix Castle) และโกลเดียส (ゴルディアス/ Gordius) ซึ่งอยู่ใกล้กันไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย จากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลให้อาณาจักรเทพเจ้านากาลยกเลิกการเผยแพร่คำสอนและการส่งกำลังทหารรุกรานประเทศอื่น และทำการปิดประเทศตัดขาดจากโลกภายนอกทันที
เหตุแผ่นดินไหวอันแปลกประหลาดครั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่เป็นการจงใจให้เกิด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกี่ยวข้องกับตราพสุธาที่แท้จริง (真なる土の紋章/ True Earth Rune) ซึ่งถ้าเป็นจริง มีความเป็นไปได้สูงที่ฮาลโมเนีย ได้ครองครองตราพสุธาที่แท้จริงในปีนี้
ข้อสังเกตอีกอย่างคือ เอเรช นักบวชจากนากาล มีความถนัดทางเวทย์ดินอยู่ในระดับ A อาจจะมีความเป็นไปได้ที่สถานที่ผนึกตราพสุธาที่แท้จริงจะอยู่ที่นากาล


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 378 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 65
หลังมีการย้ายอำนาจการปกครองทั้งหมดของมิวส์ไปที่เมืองกรีนฮิลล์ กรีนฮิลล์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรโจวส์ตัน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 392 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 79
โรงเรียนแกรนลีฟมีการปฏิรูปโรงเรียนครั้งสำคัญ และเปลี่ยนการสืบทอดตำแหน่งอธิการบดีของตระกูลไวส์เมล เป็นการเลือกตั้ง (ผู้ที่ลงเลือกตั้ง จะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้ง) และจากการตัดสินใจปฏิรูปครั้งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนิวลีฟ (ニューリーフ学院/ New Leaf Academy)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 400
เกโด้ (ゲド/ Geddoe) ได้ถือครองตราอัสนีที่แท้จริง (真なる雷の紋章/ True Thunder Rune)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 407 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 178
ปราสาทโมราเวีย (モラビア城/ Moravia Castle) สร้างเสร็จสมบูรณ์
วีรุบุรษเพลิง (炎の英雄/ Flame Champion) ได้รวบรวมกองกำลังผู้ถือครองเพลิง (炎の運び手/ Fire Bringer) ที่บริเวณพรมแดนของกราสแลนด์ (グラスランド/ Grasslands) เพื่อบุกโจมตีฮาลโมเนีย
วีรุบุรุษเพลิง (炎の英雄/ Flame Champion) ได้ถือครองตราอัคคีที่แท้จริง (真なる火の紋章/ True Fire Rune)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 411
กองกำลังผู้ถือครองเพลิง ได้เข้าโจมตีเพื่อขับไล่ทหารที่ประจำตามเมืองในเขตแดนของฮาลโมเนีย ด้วยวิธีรบแบบกองโจร แต่ด้วยกำลังทหารที่เหนือกว่าของฮาลโมเนีย เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายปะทะกันที่บริเวณภูเขาทำให้กองกำลังผู้ถือครองเพลิงถูกรุมล้อมทั้งด้านหน้าและหลัง และถูกทำลายจนหมดสิ้น

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 415
กองกำลังผู้ถือครองเพลิง ประสบความสำเร็จในการในการบุกวิหารเพียงหนึ่ง (一つの神殿/ Harmonian Shrine) และได้ขโมยตราวารีที่แท้จริง (真なる水の紋章/ True Water Rune) ไปจากวิหาร
ไวแอ็ท (ワイアット/ Wyatt) ได้ถือครองตราวารีที่แท้จริง (真なる水の紋章/ True Water Rune)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 416
กองทัพฮาลโมเนียได้บุกโจมตีกราสแลนด์ และจับพลเมืองของกราสแลนด์ไปด้วย เป็นจำนวน 5000 คน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 417
กองทัพฮาลโมเนีย ได้ยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนตัววีรบุรุษเพลิงกับพลเมืองชาวกราสแลนด์ 5000 คน แม้ว่ากองกำลังชาวกลาสแลนด์ และพลเมืองชั้น 3 ที่เปลี่ยนฝ่ายเพราะต่อต้านฮาลโมเนีย จะคัดค้านข้อเสนอนี้ แต่วีรบุรุษเพลิงก็ยอมทำตามคำขอของฮาลโมเนีย และถูกจับกุมตัว

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 419
กองกำลังของกลาสแลนด์และกองกำลังปฏิวัติชาวฮาลโมเนีย ร่วมมือกันสู้รบกับกองทัพของฮาลโมเนีย เนื่องจากการขาดกองกำลังผู้ถือครองเพลิงไป ทำให้ไม่สามารถควบคุมการต่อสู้ได้ ทำให้ผลจบลงที่ชัยชนะของกองทัพฮาลโมเนีย หมู่บ้านของเผ่าต่างๆที่เข้าร่วมกองกำลังปฏิวัติ ต่างถูกเผาทำลาย ผู้คนจำนวนมากถูกจับไปเป็นทาส

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 420
เมืองแห่งการค้าพิเศษประสบความสำเร็จในการสถาปนาประเทศสหพันธรัฐเซ็กเซ็น (ゼクセン連邦/ Zexen Federation) ที่ขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎร และให้บีเน่ เดล เซ็กเซ่ (ビネ・デル・ゼクセ/ Viney Del Zexay) เป็นศูนย์กลางการปกครอง และในเวลาเดียวกัน ได้ก่อตั้งกองอัศวินเซ็กเซ็น (ゼクセン騎士団/ Zexen Knight) เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 421
เกิดความขัดแย้งระหว่างเซ็กเซ็นและกราสแลนด์ รอบๆแนวชายแดน ส่งผลให้เกิดการต่อสู้กันอยู่บ่อยครั้ง
วีรบุรุษเพลิงประสบความสำเร็จในการหลบหนีออกจากคริสตัลวาลเลย์ (クリスタルバレー/ Crystal Valley) ด้วยความช่วยเหลือจากสมาชิกของกองกำลังผู้ถือครองเพลิง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 422
ปราสาทบราส (ブラス城/ Brass Castle) ของสหพันธรัฐเซ็กเซ็นสร้างเสร็จสมบูรณ์
กองกำลังผู้ถือครองเพลิงและผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของฮาลโมเนีย รวมทั้งกองกำลังกลาสแลนด์ร่วมมือกันเพื่ออิสรภาพของกลาสแลนด์ ได้เข้าปะทะกับกองทัพของฮาลโมเนียอย่างรุนแรง ในระหว่างการต่อสู้ ได้เกิดระเบิดลึกลับขึ้น ทำให้กองทัพฮาลโมเนียตายทุกคน ไฟจากการระเบิดลุกลามถึง 3 วันโดยทำให้ไม่เห็นช่วงเวลากลางคืนเลย และเหตุการณ์นี้ยังส่งผลทำให้ชาวกลาสแลนด์บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
มีความเป็นไปได้สูงที่ ลูเครเทีย ได้เห็นพลังอำนาจของตราที่แท้จริงในช่วงปีนี้ เมื่อนับเวลาจากช่วงที่เธอเกิดและคำบอกเล่าของเธอก่อนที่ส่งองค์ชายไปหยุดก็อดวินส์ผู้ใช้ตราตะวัน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 423
สหพันธรัฐประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสมาคมพ่อค้าอิสระเซ็กเซ็น

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 425
อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮาลโมเนีย เริ่มบุกรุกกลาสแลนด์อย่างเต็มตัว กลาสแลนด์ได้รวมตัวกันอีกครั้งโดยมีวีรบุรุษเพลิงเป็นศูนย์กลาง และสามารถขับไล่กองทัพฮาลโมเนียไปได้ ส่งผลให้กองทัพฮาลโมเนียตัดสินใจทำสนธิสัญญาสงบศึกกับกองกำลังผู้ถือครองเพลิงและกลาสแลนด์เป็นเวลา 50 ปี ในศึกครั้งนี้ทำให้ 6 เผ่าพันธุ์ (シックス・クラン/ Six Clan) ผู้ร่วมมือกันกับวีรบุรษเพลิงป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก
กลายเป็นศูนย์กลางของกลาสแลนด์ และหันมาปรองดองกับฮาลโมเนียตามคำประกาศตามสนธิสัญญาไม่รุกรานกันเป็นเวลา 50 ปีในทันทีทันใด และได้ใช้ปราสาทบุ๊คเด้ฮุคเค่ (ビュッデヒュッケ城/ Budehuc Castle) ซึ่งเป็นที่ร่วมกันระหว่างเซ็กเซ็นและกลาสแลนด์เป็นที่ลงนามสนธิสัญญา และยังส่งผลให้เซ็กเซ็นและกลาสแลนด์ซึ่งมีอาณาเขตติดกัน หันมาปรองดองกันอีกด้วย

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 426
สหพันธรัฐเซ็กเซ็นสัมผัสได้ถึงการเป็นภัยจากความปรองดองกันของกลาสแลนด์และฮาลโมเนีย จึงได้ก่อตั้งกองอัศวินเซ็กเซ็นขึ้นมาเพื่อป้องกันภัย
แล้วที่ก่อนหน้านี้บอกว่าก่อตั้งในปี 420 ล่ะ สงสัยยังไม่ตั้งจริงมั้ง (ฮา)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 428 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 115 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 192
ราชาโรเบล ไบร์ท (ロベール・ブライト/ Rebert Blight) ได้แต่งตั้งฮาน คันนิ่งกัม (ハーン・カニンガム/ Han Cunningham) หัวหน้ากองทหารที่ 1 ให้เข้าโจมตีพันธมิตรโจวส์ตัน ทำให้นายกเทศมนตรีดาเรล (ダレル/ Darel) ลี้ภัยไปเซาท์วินโดวส์ เก็นคาคุ (ゲンカク/ Genkaku) ได้รวบรวมชาวเมืองมิวส์ที่เหลืออยู่ และเริ่มต่อต้านกองทัพไฮแลนด์

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 430
กองทัพฮาลโมเนียได้จัดตั้ง กลุ่มผู้ถือครองเพลิงให้เป็น หน่วยดูแลความปลอดภัยเขตชายแดน วีรุบุรุษเพลิงหายไปจากประวัติศาสตร์ ผู้ถือครองเพลิงที่เหลือต่างก็กระจัดกระจายกันไป

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 431 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 219
เริ่มมีการลอบสังหารแย่งชิงบัลลังก์ราชินีที่อาณาจักรราชินีฟาเรน่า

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 432 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 115 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 192
กองทัพพันธมิตรที่นำโดยเก็นคาคุได้เริ่ม การโจมตีครั้งใหญ่ (大攻勢/ Great Offensive) และประสบความสำเร็จในการช่วงชิงเมืองกรีนฮิลล์และกองอัศวินมาทิลด้ากลับคืนมา
ในปีนี้เก็นคาคุซื้อที่ดินที่อยู่ภายในทูริเวอร์ เพื่อชาววิงฮอร์ท (ウィングホード/ Wing Hordes) ที่ถูกชาวทินโต้แย่งชิงที่อยู่อาศัยในเหมืองไป
ในการประชุมที่เนินสูง (การประชุมระดับสูงสุดของกลุ่มพันธมิตร) เรื่องการยินยอมในผลประโยชน์ต่างๆ เนื่องด้วยการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากของพันธมิตรไปกับการสงคราม ทำให้ดาเรล นายกเทศมนตรีของมิวส์ ไม่พอใจเก็นคาคุ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 433 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 221
อาณาจักรราชินีฟาเรน่า ได้เริ่มงานเทศกาลเทพยุทธ์ (闘神祭/ Sacred Game) เพื่อเลือกคู่ครองให้กับองค์หญิงอัลชูทาร์ท ผู้ชนะเลิศในงานนี้เป็นนักรบไร้ชื่อเสียง นามเฟริด (フェリド/ Ferid) ซึ่งไม่ใช่ทาสนักสู้ตัวแทนของขุนนางผู้มีอำนาจ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 434 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 121 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 198
เก็นคาคุ ผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตร และ หัวหน้ากองทัพที่ 1 ฮานได้เป็นศูนย์กลางในการทำสนธิสัญญาสงบศึก แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองเขตแดนเล็กทางตะวันออกของไฮแลนด์ (หรือ เมืองเคียโร) และเพื่อทำให้เรื่องสงบลงจึงได้จัดการต่อสู้ตัวต่อตัวระหว่างเก็นคาคุและฮาน เพื่อให้ฝ่ายที่ชนะได้ครองเขตแดนนั้นไป เก็นคาคุที่รู้แผนร้ายของดาเรลที่ให้เก็นคาคุใช้ดาบอาบยาพิษที่อาจจะทำให้ฮานถึงตายได้ เก็นคาคุจึงยอมแพ้ และส่งผลให้เก็นคาคุถูกขับไล่ออกจากพันธมิตร

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 438 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 226
เกิดคดีการหลบหนีของทาสนักสู้แห่งฟาเรน่า หลังจากเหตุการณ์นั้น ส่งผลให้ทาสนักสู้ถูกทารุณกรรมมากยิ่งขึ้น และยังเกิดการขายทาสไปต่างแดนอีกด้วย

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 438 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 226
ราชินีโอลฮาเซ็ต (オルハゼータ) สิ้นพระชนม์ ทำให้องค์หญิงสองพี่น้อง ชาสเรวาม (シャスレワール) และ ฟารุสลาม (ファルズラーム) เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงบัลลังก์ราชินี ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองร้ายแรงมากยิ่งขึ้น มีการลอบสังหารบุคคลสำคัญของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น มัลดาส(マルダース), คาอุส(カウス), โรซารินด์(ロザリンド) และ ฮิรัม(ヒラム)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 439 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 227
จากความเหนื่อยล้าในการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์ ชาสเรวามจึงสละราชบัลลังก์ให้แก่ฟารุสลาม แต่เนื่องจากราชินีพระองค์ใหม่ ฟารุสลามไม่เชื่อใจ จึงได้กำจัดเครือญาติและพี่สาวของเธอเป็นลำดับแรก
ไคล์ (カイル/ Kyle) ไปยุ่งกับลูกสาวบุญธรรมของเดเบียส (デビアス卿) จึงถูกขับไล่ออกจากเรลการ์
ในช่วงเวลาแถวๆนี้ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ ลูเครเทียและเคียซารี่ได้พบกัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มัลสคาล เดินทางไปฮาลโมเนียและดึงตัวลูเครเทียมาช่วยงานในการสงครามในอีก 2 ปีถัดไป


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 441 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 229
ราชินีฟารุสลามสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหัน อัลชูทาร์ทได้ขึ้นเป็นราชินีพระองค์ใหม่ ไซอาริสตัดสินใจถอนหมั้นกับกีเซล เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย
อาณาจักรอาเมสใหม่ จึงถือโอกาสยกทัพใหญ่บุกรุกดินแดน เสนาธิการทหารลูเครเทีย (軍師ルクレティア/ Lucretia Merces) ได้ออกอุบายระดับแนวหน้า ส่งผลให้หัวหน้าอัศวินราชินีเฟริดที่นำทัพ ได้รับชัยชนะอย่างงดงามในศึกนี้ อาณาจักรอาเมสใหม่ที่พ่ายแพ้ในการออกรบต่างแดนไปอย่างหมดรูป ทำให้ราชาแห่งเผ่าดัลจา (ダルジャ族) ถูกกลุ่มหัวรุนแรงขับไล่และสูญเสียบัลลังก์ และได้จาลาด (ジャラト) จากเผ่าอิชูวัค (イシュヴァーク族) สืบบัลลังก์แทน
เนื่องจากไคล์เป็นทหารอาสาสมัครผู้กล้าหาญ ที่สร้างผลงานในสงครามใหญ่และถูกใจเฟริดยิ่งนัก ไคล์จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นอัศวินราชินี และเฟริดได้เก็บลีออน(リオン/ Lyon) เด็กที่เจอในระหว่างสงครามมาเลี้ยง


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 443 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 130 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 207
ระหว่างการเดินทางเยี่ยมเยียนราษฎรแถวชายแดนของราชาแห่งอาณาจักรไฮแลนด์และครอบครัว ได้ถูกกลุ่มนักเลงเข้าโจมตี แม้ว่าจะออกข่าวสาธารณะว่าเกิดจากผู้ทรยศต่ออาณาจักร แต่แท้ที่จริงแล้ว เมื่อดูจากอาวุธของนักเลงที่เพียบพร้อม และฝีมือที่ดูเหมือนว่าฝึกอบรมมาอย่างดี จึงเป็นไปได้สูงที่เป็นอุบายของนายกเทศมนตรีเมืองมิวส์
จากการถูกกลุ่มนักเลง เข้าโจมตีนี้ แม้ราชาอากาเรสจะหนีไปได้ แต่ราชินีซาร่าและองค์ชายลูก้า ถูกจับเป็นตัวประกัน ราชินีถูกนักเลงรุมข่มขืน ส่งผลให้ลูก้าเกลียดชังพวกพันธมิตรโจวส์ตัน ฮานได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือซาร่าและลูก้า พวกอันธพาลหลบหนีไปได้ เหตุการณ์นี้ทำให้ราชินีซาร่ากลายเป็นคนวิกลจริต และถูกส่งไปพักรักษาตัวที่เคียโร่
ในช่วงเวลาแถวๆนี้พ่อของริชาร์ด (リヒャルト/ Richard) ผู้ทรมานลูกของตนอย่างรุนแรง ถูกมิวเลอร์ (ミューラー/ Mueller) สังหาร ริชาร์ดเกิดความเคารพต่อมิวเลอร์ จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทหารรับจ้างรินด์บลูม (リンドブルム傭兵旅団)


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 446 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 217
ในเวลาที่ บาลบารอสซ่า รุกเนอร์ (バルバロッサ・ルーグナー/ Barbarossa Rugner) ผู้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิ กำลังเสด็จเยี่ยมชมผลผลิตพืชพันธ์อันอุดมสมบูรณ์ ลุงของเขา เกล รุกเนอร์ (ゲイル・ルーグナー/ Geil Rugner) ผู้ไม่พอใจการสืบทอด ได้เริ่มก่อสงครามสืบทอดบัลลังก์ (継承戦争/ Succession War) ขึ้น แต่ด้วยความสามารถของเลออน ซิลเบอร์เบิร์ก และ 6 แม่ทัพใหญ่แห่งจักรวรรดิ ทำให้ฝ่ายบัลบารอสซ่าเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในท้ายที่สุด หลังสงครามนี้ เกโอลุค ไพร์ม (ゲオルグ・プライム/ Georg Prime) 1 ใน 6 ยอดแม่ทัพถือว่าสัญญาลุล่วงไปแล้ว และออกจากจักรวรรดิไป

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 447 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 218 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 134 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 211 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 235
เมืองทินโต้และภาคใต้ของกองทัพพันธมิตร ถือโอกาสที่จักรวรรดิจันทราแดงเกิดสงครามภายใน รวมพลังกันบุกรุกดินแดนของจักรวรรดิจันทราแดง แต่เมื่อปะทะกับจักรพรรดิบาลบารอสซ่าที่ได้บัลลังก์คืน พร้อมด้วย 6 แม่ทัพใหญ่ และเสนาธิการเลออน ซิลเบอร์เบิร์ก จึงต้องล่าถอยกลับไป
ตระกูลก็อดวิน (Godwin) ได้ค้นพบซากโบราณสถานซินดัล (シンダルの遺跡/ Sindar Ruin) ที่ด้านในเทือกเขาอัสวาล (アストワル山脈/ Ashwal Mountain) ครึ่งปีหลังจากนั้น เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นที่เขตลอร์ดเลค (ロードレイク/ Lordlake) ตำหนักตะวันออกถูกบุกรุก ส่งผลให้ 1 ในตราที่เป็นสมบัติแห่งราชวงค์ฟาเรน่าหายสาบสูญไป จากเหตุนี้ทำให้ราชินีอัลชูทาร์ทถือครองตราตะวัน (太陽の紋章/ Sun Rune) และใช้พลังของมันทำลายเขตลอร์ดเลค

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 448 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 219
เกิดการสังหารหมู่ที่คาเรคกะ (カレッカ/ Kalekka) เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายพันธมิตร และแมทชู ซิลเบอร์เบิร์ก (軍師マッシュ・シルバーバーグ/ Mathiu Silverburg) ก็แยกตัวจากจักรวรรดิจันทราแดงหลังเหตุการณ์นี้

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 449
เน็คลอร์ดได้บุกทำลายหมู่บ้านนอร์ธวินโดวส์ (ノースウィンドゥ/ North Window) จนพินาศย่อยยับ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 449-450 หรือ ปฏิทินเมืองหลวงใหม่ปีที่ 237-238
ขุนนางตระกูลก็อดวินส์ได้วางแผนสังหารราชินีอัลชูทาร์ท และให้องค์หญิงลิมสเลียร์ (リムスレーア/ Lymsleir) เป็นตัวแทนสืบทอดบัลลังก์ องค์ชาย (王子/ Prince) เสนาธิการลูเครเทีย (軍師ルクレティア/ Lucretia) และ อัศวินราชินีจอร์ก (女王騎士ゲオルグ/ Queen Knight Georg) ได้เป็นศูนย์กลางของกองทัพ ทำสงครามทวงคืนประเทศ และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือองค์หญิงและปราบมัลสคาล ก็อดวินส์ (マルスカール・ゴドウィン卿/ Maskar Godwin) ต้นตอของสงคราม (เป็นช่วงจบสงครามของภาค 5)
ในระหว่างสงคราม มิลิช (ミルイヒ) 1 ใน 6 แม่ทัพใหญ่แห่งจักรวรรดิจันทราแดง ได้เป็นตัวแทนเดินทางมาเชื่อมสัมพันธไมตรี ในพิธีราชินีภิเศกของราชินีลิมสเลียร์
หลังจบสงคราม การครองราชย์ของราชินีลิมส์ ถือเป็นโมฆะ


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 453 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 224
โอเดสซ่า ซิลเบอร์เบิร์ก (オデッサ・シルバーバーグ/ Odessa Silverburg) เป็นศูนย์กลางในการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อย (解放軍/ Liberation Army) และเริ่มทำสงครามปลดปล่อย (解放戦争/ Liberation War) หรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามตราแห่งประตู(門の紋章戦争/ Gate Rune War) กับจักรวรรดิ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 455 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 226
ฐานลับของฝ่ายกองทัพปลดปล่อยถูกพวกกองทัพจักรวรรดิล่วงรู้ และเข้าโจมตี โอเดสซ่า ซิลเบอร์เบิร์กตาย แต่กองทัพปลดปล่อยก็ได้ผู้สืบทอด และฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 456 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 227 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 143 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 220
เนื่องจากการจลาจลภายในจักรวรรดิจันทราแดง เสนาธิการของกองทัพปลดปล่อย แมทชู ซิลเบอร์เบิร์ก ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทินโต้และเซาท์วินโดวส์ เข้าโจมตีดินแดนทางเหนือของจักรวรรดิ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 457 หรือ ปฏิทินจักรวรรดิจันทราแดงปีที่ 228 หรือ ปีเริ่มต้นแห่งปฏิทินสาธาณรัฐโทรัน
ทายาทตระกูลแม็คดอลผู้นำกองทัพปลดปล่อย ได้รับชัยชนะในสงครามปลดปล่อย ส่งผลให้จักรวรรดิล่มสลาย และก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐโทรัน โดยมีเรพันท์ (レパント/ Lepant) เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก (เป็นช่วงจบสงครามของภาค 1)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 458 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 145 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 222
หลังจากสาธารณรัฐโทรันปราบจักรวรรดิจันทราแดง เรพันท์ประธานาธิบดีคนแรก ร่วมกับผู้บัญชาการกองทัพ คูวานด้า รอสแมน (クワンダ・ロスマン/ Kwanda Rossman) คาซิม ฮาจิล (カシム・ハジル/ Kasim Hazil) และ โซเนีย ชูเลน (ソニア・シューレン/Sonya Shulen) ได้เริ่มทวงคืนดินแดนทางด้านเหนือ และด้วยแผนการรบอันรวดเร็ว แข็งแกร่ง ส่งผลให้กองทัพเซาท์วินโดวส์พ่ายแพ้หมดท่าและล่าถอยไป และเนื่องจากการไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายทินโต้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทินโต้และเซาท์วินโดวส์และเหตุนี้ส่งผลให้อาณาจักรไฮแลนด์เริ่มบุกดินแดนของพันธมิตร เก็นคาคุตายในปีนี้

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 460 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 147 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 224
ลูก้า ไบร์ท (ルカ・ブライト/ Luca Blight) องค์ชายอาณาจักรไฮแลนด์ เริ่มโจมตีฝ่ายพันธมิตร และเป็นการเริ่มต้นสงครามเอกภาพแห่งดิวนัน (デュナン統一戦争/ Dunan Unification War) ในสงครามนี้ บุตรชายของเก็นคาคุ ได้ก่อตั้งกองทัพพันธมิตรใหม่ (新同盟軍/ New Allied Army) รวบรวมฝ่ายพันธมิตรเดิมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และได้รับชัยชนะเหนือไฮแลนด์ อาณาจักรไฮแลนด์ถึงคราวล่มสลาย และฝ่ายพันธมิตรใหม่ ได้สถาปนาประเทศสาธารณะรัฐดิวนัน (デュナン共和国/ Dunan Republic) บุตรชายเก็นคาคุผู้ที่ผู้คนคาดหวังว่าจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีรุ่นแรกของดิวนัน ได้หายตัวไประหว่างพิธี (เป็นช่วงจบสงครามของภาค 2)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 461
เทเรส ไวส์เมล (テレーズ/ Teresa) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณะรัฐดิวนันอย่างเป็นทางการ ในเวลาเดียวกัน เสนาธิการชูว์แสดงถึงท่าทีที่ต้องการถอนตัวจากตำแหน่งอย่างชัดเจน และก็ได้ออกจากหน้าที่กลับไปเป็นพ่อค้าดังที่ต้องการ โดยผู้ที่รับหน้าที่แทนก็คือคลาอุส (クラウス/ Claus) เล็คนาร์ท (レックナート/ Leknaat) ได้ยินข่าวลือเรื่องที่ลุค (ルック/ Luc) เดินทางไปคริสตัลวาลเล่ (クリスタルバレー/ Crystal Valley) โดยลำพัง และได้พาเซร่า (セラ/ Sarah) กลับมา

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 465
สหพันธรัฐเซ็กเซ็น เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในการขอปกครองอาณาเขตบางส่วนของกราสแลนด์ และเพราะเหตุนี้ทำให้เซ็กเซ็นและกราสแลนด์ เกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 467
ตัวแทนของสหพันธรัฐเซ็กเซ็น และ ตัวแทนของ 6 เผ่าของกลาสแลนด์ ตกลงทำสัญญาสงบศึกกัน

ปฏิทินสุริยคติ ประมาณปีที่ 468
เก็ดโด้สมัครเข้าเป็นหน่วยดูแลความปลอดภัยเขตชายแดนของฮาลโมเนีย ก่อนหน้านั้นได้เดินทางไปหลายที่ เช่น กลุ่มประเทศไร้ชื่อ (Nameless Land/ 無名諸国)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 470
สหพันธรัฐเซ็กเซ็นจัดงานพิธีเต้นรำครั้งใหญ่เพื่อฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาสหพันธรัฐ ในงานนี้คริสและริรี่ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในช่วงประมาณปีนี้ แวนซัน (ヴァンサン/ Vincent) ได้จัดงานแข่งขันประกวดหนุ่มรูปงาม ผู้ชนะเลิศคือ โอกุสตัน (オーギュスタン/Augustine)

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 471
ได้เกิดเหตุการณ์ที่คณะเดินทางของเซ็กเซ็น ถูกเผ่าริซาร์ดกลุ่มหนึ่งเข้าโจมตี แต่เมื่อมีการเจรจากัน ก็เกิดความขัดแย้ง เมื่อเซ็กเซ็นถือโอกาสนี้ต้องการขยายดินแดนเข้าไปใกล้เผ่าริซาร์ด จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่ง

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 472
อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮาลโมเนีย เริ่มการรุกรานเพื่อทวงคืนเมืองไฮแลนด์ ให้อยู่ในสถานะดังเมื่อก่อน แต่ก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากการต่อต้านของสาธารณะรัฐดิวนันและปัญหาสงครามกลางเมืองของประเทศตนเอง แต่จากเหตุการณ์นี้ก็ได้ก่อให้เกิดการจลาจลขึ้นเล็กน้อยที่เขตทางตะวันออกของดิวนัน จึงเรียกว่าการจลาจลไฮอีสต์ (ハイイースト動乱/ Higheast Rebellion) ซาโดลัม (サドラム/ Sadolum) แม่ทัพของฮาลโมเนีย ถือโอกาสที่เกิดการจลาจลนี้ ตัดสินใจที่จะกระทำการต่อ โดยไม่บอกกล่าวใดๆไปให้ทางคริสตัลวาลเลย์เลย นายกเทศมนตรีเทเรส (Teresa) ได้ส่ง 2 แม่ทัพ คลาอุส (Claus) และบอริส (Boris) ไปปราบปราม ซึ่งมีบุคคลที่เคยร่วมสู้กันตั้งแต่สมัยพันธมิตรใหม่ร่วมไปกับกองทัพด้วย หลังการป้องกันอย่างเต็มกำลังเป็นเวลาถึงครึ่งปีของซาโดลัม สงครามก็ได้จบลงเมื่อมีจากการแจ้งข่าวเรื่องที่ซาโดลัมทำตามอำเภอใจ และถูกตัดสินโทษจากศูนย์กลางของฮาลโมเนีย
ชูว์เป็นคนทำให้เกิดการสงครามกลางเมืองที่ฮาลโมเนีย
ผู้ที่เข้าร่วมกองทัพปราบกบฏ มีฟลิค (フリック/ Flik) และ วิคเตอร์ (ビクトール/ Viktor) ด้วย
ในช่วงการจลาจลไฮอีสต์นี้ทูตะ (トウタ/ Tuta) และ มิโอะ (ミオ/Mio) ได้พบกัน
อายาเมะ (アヤメ/ Ayame) และวาตาริ (ワタリ/ Watari) เป็นหน่วยลับของฝ่ายไฮอีสต์
กองทัพของนายพลซาโดลัมได้เข้าร่วมกับกองทัพของดีออส (ディオス/ Dios)


ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 473
ความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐเซ็กเซ็นและกลาสแลนด์เลวร้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 475
หัวหน้าอัศวินเซ็กเซ็น กาลาฮัด (ガラハド/ Galahad) ตายระหว่างการสู้รบกับกลาสแลนด์ คริส ไลท์เฟโล่ (クリス・ライトフェロー/ Chris Lightfellow) รับหน้าที่เป็นตัวแทนของหัวหน้าอัศวิน ได้เกิดสงครามวีรบุรุษ (英雄戦争/ Hero War) ซึ่งเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับรวบรวมตราห้าธาตุที่แท้จริง (真の五行の紋章/ True Five Element Rune) ไปทั่วทุกพื้นที่ของกลาสแลนด์ (เป็นช่วงจบสงครามของภาค 3)

ปล. ข้อมูลทั้งหมดมาจากหนังสือ Genso Suikoden V Official Complete Guide และ Marugoto ครับ ถ้าตรงไหนผมแปลหรืออธิบายหรือพิมพ์ผิด แจ้งได้เลยนะครับ จะแก้ไขให้ครับ ช่วยกรองภาษาไทยให้ด้วยก็ดีนะครับ เพราะส่วนตัวรู้ตัวอยู่ว่าเป็นคนที่อธิบายอะไรให้คนอื่นฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ = =a
ปล2. มีข้อมูลจากที่ไหน ให้บอกที่มาและมาช่วยเติมเต็มกัน และช่วยกันทำให้เป็นข้อมูลไทม์ไลน์ของซีรีย์ที่สมบูรณ์สุดกันเถอะ ^^b
ปล3. เหตุการณ์ไหนมีคนเขียนลงวิกิแล้ว แจ้งได้นะครับ จะทำลิงค์เพิ่มให้ เพื่อไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สงครามชิงบัลลังก์ หรือ ขบวนเดินทางราชาไฮแลนด์ถูกโจมตี เป็นต้น =w=
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย sasarai de ViVa » เสาร์ มิ.ย. 13, 2009 8:42 pm

กระทู้ดี มีสาระ

แต่ผมขอภาพประกอบดวยครับท่านประธาน อ่านกระทู้มีแต่ตัวหนังสือแล้วจะหลับครับ (ทำยังกะเด็กอ่านหนังสือสอบ)
ภาพประจำตัวสมาชิก
sasarai de ViVa
Elite Star
 
  Earth Rune

LV. 19   EXP 713
Harmonian Soldier
Holy Kingdom of Harmonia
โพสต์: 256
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 3:02 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Hikakichi » เสาร์ มิ.ย. 13, 2009 9:36 pm

ละเอียดดีมากครับ แต่ตาลายไปหมดแล้ว ไว้มีแรงจะมาอ่านนะครับ

แนะนิดนึง บางช่วงที่เป้นย่อหน้ายาว4-5บรรทัด ยกตัวอย่างนะครับ

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 434 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 121 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 198
เก็นคาคุ ผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตร และ หัวหน้ากองทัพที่ 1 ฮานได้เป็นศูนย์กลางในการทำสนธิสัญญาสงบศึก แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองเขตแดนเล็กทางตะวันออกของไฮแลนด์ (หรือ เมืองเคียโร) และเพื่อทำให้เรื่องสงบลงจึงได้จัดการต่อสู้ตัวต่อตัวระหว่างเก็นคาคุและฮาน เพื่อให้ฝ่ายที่ชนะได้ครองเขตแดนนั้นไป เก็นคาคุที่รู้แผนร้ายของดาเรลที่ให้เก็นคาคุใช้ดาบอาบยาพิษที่อาจจะทำให้ฮานถึงตายได้ เก็นคาคุจึงยอมแพ้ และส่งผลให้เก็นคาคุถูกขับไล่ออกจากพันธมิตร

อาจเขียนใจความสำคัญไว้ก่อน แล้วค่อยเอาย่อหน้านั้นมาลงเป้นคำบรรยายไว้ด้านล่าง เช่น การประลองระหว่างเกนคาคุกับฮาน

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 434 หรือ ปฏิทินพันธมิตรปีที่ 121 หรือ ปฏิทินไฮแลนด์ปีที่ 198
การประลองระหว่างเกนคาคุกับฮาน
เก็นคาคุ ผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตร และ หัวหน้ากองทัพที่ 1 ฮานได้เป็นศูนย์กลางในการทำสนธิสัญญาสงบศึก แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองเขตแดนเล็กทางตะวันออกของไฮแลนด์ (หรือ เมืองเคียโร) และเพื่อทำให้เรื่องสงบลงจึงได้จัดการต่อสู้ตัวต่อตัวระหว่างเก็นคาคุและฮาน เพื่อให้ฝ่ายที่ชนะได้ครองเขตแดนนั้นไป เก็นคาคุที่รู้แผนร้ายของดาเรลที่ให้เก็นคาคุใช้ดาบอาบยาพิษที่อาจจะทำให้ฮานถึงตายได้ เก็นคาคุจึงยอมแพ้ และส่งผลให้เก็นคาคุถูกขับไล่ออกจากพันธมิตร

แบบนี้น่าจะอ่านง่ายมากกว่านะ แต่ถ้าทำให้ยุ่งยากขึ้นก็ทำตามแบบเดิมก็ได้ครับ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Hikakichi
Elite Star
 
  Fire Rune

LV. 16   EXP 165
Magician
Queendom of Falena
โพสต์: 213
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ พ.ค. 10, 2009 8:10 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Medeus » อาทิตย์ มิ.ย. 14, 2009 1:37 am

โอ้วว มาช่วยแก้ไขให้จุดหนึ่งก่อนน่อ

- ในเวลาเดียวกันนี้ ยังมอบตราแห่งสัตว์ (獣の紋章/ Beast Rune) ให้พร้อมกันกับการมอบตำแหน่ง

เพิ่มเป็น note หน่อยก็ได้นะครับว่า "แม้ว่าจะบอกว่าเป็นการส่งมอบให้ แต่จริง ๆ แล้ว ก็เป็นความต้องการของตัว Beast Rune เองที่จะมาอยู่ที่ตระกูลไบร์ท"

ส่วนที่เหลือ จะค่อย ๆ มาทยอยแก้ให้อีกทีครับ ถ้าเจออะไรอีก
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Shiryu » อาทิตย์ มิ.ย. 14, 2009 6:27 pm

มีไทม์ไลน์ของเฟลมแชมเปี้ยนแล้วแฮะ งั้นแทรกภาคราฟอีกสองอันครับ ได้จากเกมมาจะบอกเป็น +/- ปีนับจากภาค 4 งั้นอิง IS307 เป็นหลักนะ

300 - คิริลพบลาซโลที่ถนนด้านหลังเมืองราซริล (แท็คติค), เกล็นแพ้ทรอยที่เอลอีล (ปากคำเกล็น)
304 - เฮอร์เวย์+ซีกูลด์ ถูกเอ็ดการ์ช่วยไว้จากปืนของสตีล (ในภาคแท็คติคบอกว่า few years later, ภาคสี่เฮอร์เวย์บอกว่าอยู่กับคิกะมาสามปี), พ่อแรคกิหายสาปสูญ (ปากคำริคิเอะ)
วงเล็บหลักฐานไว้น่ะ แก้เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุการณ์ตามใจชอบเลยครับ

ขีดเส้นใต้เหตุการณ์แบบที่หมอฮิกะบอกก็เข้าท่าดีนะ ^^
อาจจะเอาเฉพาะปฏิทินสุริยะแล้วหมายเหตุว่าถ้าเป็นปฏิทินพันธมิตรให้ - x ปี ปฏิทินไฮแลนด์ให้ - y ปี อะไรแบบนี้ แต่ไหนๆก็เขียนหมดแล้วก็เขียนตามนี้เลยก็ได้ครับ
ไม่ต้องมีปีเกิดตัวละครแบบนี้ละดี ไม่งั้นเป็นพรืดไปหมด

ภาพประกอบถ้ามีแล้วมันปนๆกัน (เกม-illust-มังกะ-นิยาย) มันจะน่าเกลียดมั้ย? ถ้าโอเคเดี๋ยวหาให้
เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์!
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Shiryu
Premier Star
 
  Crazed Rune

LV. 36   EXP 247
Duelist
Na-Nal
โพสต์: 559
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 4:52 pm
ที่อยู่: มิติแห่งโล่และเป็ด

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Medeus » อาทิตย์ มิ.ย. 14, 2009 11:29 pm

ผม ว่า มีภาพมาประกอบด้วย ก็น่าจะไม่เลวเหมือนกันนะ

ก็ลอง ๆ เอามาดูก่อนก็ได้นะครับ (ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปนะ) แล้วค่อย ๆ มาคัด ๆ ทีหลังก็ได้น่อ
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย redmagicians » จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 12:45 am

Shiryu เขียน:มีไทม์ไลน์ของเฟลมแชมเปี้ยนแล้วแฮะ งั้นแทรกภาคราฟอีกสองอันครับ ได้จากเกมมาจะบอกเป็น +/- ปีนับจากภาค 4 งั้นอิง IS307 เป็นหลักนะ

300 - คิริลพบลาซโลที่ถนนด้านหลังเมืองราซริล (แท็คติค), เกล็นแพ้ทรอยที่เอลอีล (ปากคำเกล็น)
304 - เฮอร์เวย์+ซีกูลด์ ถูกเอ็ดการ์ช่วยไว้จากปืนของสตีล (ในภาคแท็คติคบอกว่า few years later, ภาคสี่เฮอร์เวย์บอกว่าอยู่กับคิกะมาสามปี), พ่อแรคกิหายสาปสูญ (ปากคำริคิเอะ)
วงเล็บหลักฐานไว้น่ะ แก้เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุการณ์ตามใจชอบเลยครับ

ขีดเส้นใต้เหตุการณ์แบบที่หมอฮิกะบอกก็เข้าท่าดีนะ ^^
อาจจะเอาเฉพาะปฏิทินสุริยะแล้วหมายเหตุว่าถ้าเป็นปฏิทินพันธมิตรให้ - x ปี ปฏิทินไฮแลนด์ให้ - y ปี อะไรแบบนี้ แต่ไหนๆก็เขียนหมดแล้วก็เขียนตามนี้เลยก็ได้ครับ
ไม่ต้องมีปีเกิดตัวละครแบบนี้ละดี ไม่งั้นเป็นพรืดไปหมด

ภาพประกอบถ้ามีแล้วมันปนๆกัน (เกม-illust-มังกะ-นิยาย) มันจะน่าเกลียดมั้ย? ถ้าโอเคเดี๋ยวหาให้


ฝากเช็คไทม์ไลน์ของ flame champion ให้ด้วยได้มั้ยครับ ว่าตรงกันมั้ย ผมไม่มีมังกะอ่ะ ที่ไ่ด้จากลุงมา ไฟล์ภาพเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้แล้ว ^^"

แล้วก็ถามเพิ่มนิด ปี 300 นั่นโอเคล่ะ (เกิดเหตุก่อนภาค 4 7 ปีสินะครับ)
แต่ปี 304 นี่มัน ลักลั่นย้อนแยงกับข้อมูล Official Guide ซะจริงๆเลย ทั้ง 2 อัน = =" (สงสัยว่าทำไมภาค 4 ถึงมีไทม์ไลน์หลุดอยู่ภาคเดียวหว่า)
งั้นขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับ *-*
เฮอร์เวย์+ซีกูลด์ ถูกเอ็ดการ์ช่วยไว้จากปืนของสตีล <<< อันนี้คือ เหตุการณ์ในด่านที่เอ็ดการ์ตายหรือปล่าวครับ หรือเป็นก่อนหน้านั้น แล้วแสดงว่าเอ็ดการ์เจอสตีล 2 หนหรือปล่าวหว่า (จำเนื้อเรื่องภาคราฟโซเดียไม่ค่อยได้ล่ะ) เพราะถ้าเจอ 2 หน ส่วนนี้ก็โอเคล่ะ
พ่อแรคกิหายสาปสูญ (ปากคำริคิเอะ) <<< อันนี้คือ บอกว่าหายไป 3 ปีก่อนหรือครับ แต่ในหนังสือมันระบุว่า 299 เลยแฮะ = =" จะบอกว่าภาค 4 เริ่มตั้งแต่ปี 302 เมื่อดูจากอายุหรืออย่างอื่นแล้วก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผลเข้าไปใหญ่

ในภาคราฟโซเดีย มิเรย์ อายุ 18 ปี เท่ากับ คิริล 18 ปี (ซึ่งลาสโลก็ไม่น่าห่างไปจากอายุประมาณนี้นัก) ลบจากปี 309 ไป 18 ปี แสดงว่ามิเรย์+คิริลเกิดปี 291 ตีให้ลาสโลเกิดปีเดียวกัน (เพราะหายไปตอนปี 292) ถ้าภาค 4 เริ่ม 302 นี่ลาสโลตอนต้นอายุประมาณ 11 ปีเอง...
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Shiryu » จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 7:12 pm

ไทม์ไลน์เฟลมแชมเปี้ยนเช็คแล้วตรงครับ ไม่มีอะไรให้เิ่พิ่มด้วย(ละเอียดกว่าในมังกะ)เลยไม่ได้เม้นท์จ้า

เอ็ดการ์เจอสตีลอย่างน้อยสองหนครับ เมื่อสามปีก่อนช่วยพวกซีกูลด์ไว้จากการโจมตีของสตีล แล้วซีกูลด์กับเฮอร์เวย์ก็มาอยู่รังโจรสลัด
เอ็ดการ์เสียชีวิตในการต่อสู้กับสตีล 1 ปีก่อนเริ่มภาคสี่ แล้วบรันโด้สืบทอดรูนมา

ส่วนพ่อของแรคกิ บอกในภาคสี่(ต้นภาค ที่ซากโบราณโอเบล)ว่าพ่อหายตัวไปเมื่อสามปีก่อน ถ้าเอาต้นภาคเป็น 302 แล้ว 302-3 จะได้ 299 พอดี
แต่ข้องใจจริงๆตรงที่วางช่วงเวลาภาคสี่กว้างตั้งห้าปีเนี่ย เพราะในภาคแทคติคบอกว่ากูลูคล่มสลายหลังราชาโจรสลัดเอ็ดการ์ตายสามปี (จากบันทึกของอันดาร์ค)
ถ้าเรียงไทม์ไลน์ทั้งหมดของภาค 4 + ราฟ แล้วให้ภาคสี่กินเวลาปีเดียวจะลงตัวพอดี

15 ปีก่อน - ราชินีโอเบลเสียชีวิตในการสู้กับโจรสลัด (ปากคำลิโน่)
??? ปีก่อน - Man Hunting เทศกาลล่าผู้ชาย เอ้ย! ล่ามนุษย์
7 ปีก่อน - คิริลพบลาซโลที่ถนนด้านหลังเมืองราซริล (แท็คติค), เกล็นแพ้ทรอยที่เอลอีล (ปากคำเกล็น)
3 ปีก่อน - เฮอร์เวย์+ซีกูลด์ ถูกเอ็ดการ์ช่วยไว้จากปืนของสตีล (ในภาคแท็คติคบอกว่า few years later, ภาคสี่เฮอร์เวย์บอกว่าอยู่กับคิกะมาสามปี), พ่อแรคกิหายสาปสูญ (ปากคำริคิเอะ)
1 ปีก่อน - เอ็ดการ์ตายในการต่อสู้กับสตีล, บรันโด้หายสาปสูญ
0 - สงครามกูลูคขยายอาณาเขต, ก่อตั้งพันธมิตรหมู่เกาะ
2 ปีให้หลัง - กูลูคล่มสลาย (แท็คติคบอกว่าสามปีให้หลังเหตุการณ์เอ็ดการ์ตาย)

ทีนี้ถ้าให้ภาคสี่เริ่ม 302 จบ 307 ลองสมมุติให้ศึกเอ็ดการ์เกิดควบคู่ไปกับการเดินเรื่องช่วงต้นภาคสี่ (ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะลาซโลสู้กับบรันโด้ก่อนลุยซากโอเบลอีก) เรียงไทม์ไลน์แบบ clue จากภาค 4 ตอนต้นให้ลบจาก 302 / หลังพบพวกโจรสลัด (หลังเอ็ดการ์ตาย) ลบจาก 307 clue จากแท็คติคให้ลบ/บวก 307

292 - ราชินีโอเบลเสียชีวิตในการสู้กับโจรสลัด
??? - Man Hunting เทศกาลล่ามนุษย์
295 - เกล็นแพ้ทรอยที่เอลอีล?
299 - พ่อแรคกิหายสาปสูญ?
300 - คิริลพบลาซโลที่ถนนด้านหลังเมืองราซริล
302 - เริ่มภาคสี่?, ลาซโลไปถึงโอเบล?
303 - เฮอร์เวย์+ซีกูลด์ ถูกเอ็ดการ์ช่วยไว้จากปืนของสตีล
306 - เอ็ดการ์ตายในการต่อสู้กับสตีล, บรันโด้หายสาบสูญ
307 - สงครามกูลูคขยายอาณาเขต, ก่อตั้งพันธมิตรหมู่เกาะ
309 - กูลูคล่มสลาย

นั่นคือถ้าเกิด gap ช่วงเวลาที่ว่าตั้งแต่ตอนลุยซากโอเบลจนถึงตอนตั้งพันธมิตรหมู่เกาะจะต้องห่างกันห้าปี ...แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะภาคสี่ทั้งตอนต้นภาคก่อนลุยซากโอเบล และตอนท้ายภาคก่อนบุกเอลอีล ลิโน่เล่าว่าภรรยาของเขาตายไป"เมื่อ 15 ปีก่อน"ทั้งคู่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าภาคสี่ช่วงเวลาตอนต้นกับตอนจบห่างกันไม่ถึงปี orz

สคริปต์(แปล)ลิโน่พูดถึง 15 ปีก่อนทั้งสองช่วง

ต้นภาค
ทางปีกด้านตะวันตกของเกาะนี้มีซากโบราณสถานอยู่ ....มันเป็นแค่ "ซาก" จริงๆน่ะ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก แต่แรกเริ่มเดิมทีเราพบรูนนั้นที่นี่ ถ้าเราป้องกันซากนั่นให้ดีกว่านี้อีกสักนิดเจ้ารูนนี่คงอยู่ที่นั่นแบบไม่มี ใครต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ว่า....เมื่อ 15 ปีก่อน....


ท้ายภาค
มีอะไรเหรอ? นอนไม่หลับงั้นเหรอ? งั้นฟังฉันเล่าเรื่องสั้นๆไปก่อนแล้วกัน / รูนที่เจ้าถือครองอยู่.... ถูกปลุกขึ้นมาจากซากโบราณสถานโอเบลเมื่อ 15 ปีก่อน ราชินีแห่งโอเบลคือภรรยาของฉันเอง เธอพยายามใช้ชีวิตอย่างปกติโดยไม่สนใจแรงชักจูงของรูน จกระทั่งวันหนึ่งพวกเราถูกโจรสลัดเข้าโจมตี.... ลูกๆของเธอ แฟลร์และน้องชายที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นาน อยู่บนเรือลำนั้นด้วย คนรักฉันตายเพื่อปกป้องชีวิตพวกเขา... เรากำจัดโจรสลัดได้ แต่เรือก็เสียหายมาก... ลูกชายคนเล็กของฉันหายสาบสูญไป ถ้าเขายังอยู่ก็คงอายุพอๆกับเธอนี่แหละ .....อีกแค่ไม่กี่ปีก็โตพอจะมานั่งดื่มกับฉันได้แล้ว อย่าเข้าใจผิดล่ะ ฉันไม่ได้จะให้เธอมาแทนที่ลูกชายของฉันหรอกนะ เอาละๆ ฉันจะไปนอนแล้ว เธอเองก็เตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้ล่ะ


plus, แรคกิ 9 ขวบตอนจบภาคสี่ (ในเซ็ตอายุตัวละครที่ลิสต์ไว้มิลเลย์ 16 ภาคราฟ 18 แสดงว่าภาคสี่นับอายุปี 307) ถ้าพ่อหายไปตอน 299 แรคกิขวบเดียว พูดไม่ได้ครับ *-* ในความทรงจำรูนคงไม่ได้ยินเสียงแรคกิ

ถ้าข้างบนไม่มีผิดพลาดอะไร ไทม์ไลน์ official เฉพาะเรื่องของพ่อแรคกิก็จะขัดกับเกมครับ
ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือภาคสี่ 307 ปีเดียวจบ พ่อแรคกิหายสาบสูญปี 304 ฮับ
เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์!
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Shiryu
Premier Star
 
  Crazed Rune

LV. 36   EXP 247
Duelist
Na-Nal
โพสต์: 559
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 4:52 pm
ที่อยู่: มิติแห่งโล่และเป็ด

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย redmagicians » จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 7:47 pm

^
^
^
โอเคเลยครับ เพราะผมก็คิดว่าแบบที่ลุงว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดล่ะ
งั้นเดี๋ยวจะมาเติมสีแดงให้ครับ

อันนี้เป็นความคิดผมเองแฮะ ว่าคนเขียนสคริปต์ภาค 4 + คนทำเรื่องไทม์ไลน์ ไม่ได้คุยกันให้รู้เรื่องแหงมๆ ในหนังสือมีส่วนนึงลงว่าภาค 4 น่ะ เริ่มปี 302 ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลในเกมมันเป็นไปไม่ไ่ด้เลย.... <<< และถ้าเป็นจริงก็เป็นไปได้สูงเลยล่ะ ว่าคนเขียนสคริปต์เรื่องพ่อของแรคจิ+บทพูดในความทรงจำในอดีตของรูน ถึงเข้าใจว่าปี 302 ปีเดียวจบ... (เพราะก่อนหน้านั่น ไม่มีรู้กันนี่นะ ว่าจบสงครามปีไหน เพราะยังไม่มีหนังสือเล่มใดลงเรืองการก่อตั้งประเทศหมู่เกาะ = =a)

ส่วนตัวผมก็เชื่อว่าภาค 4 ปี 307 ปีเดียวมากกว่าจะเป็นปี 302 ปีเดียว หรือ 302-307 ดูจากกระทู้ที่เคยตั้งเรื่องความสมเหตุสมผลของเวลา และระยะเวลาในการเดินเรือของภาค 4 ดูแล้วปี 307 ปีเดียวก็มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ยิ่งจากปากคำของรีโน่เรื่อง 15 ปีก่อนทั้ง 2 รอบช่วงต้นและช่วงท้ายภาค 4 ด้วย ยิ่งเสริมเหตุผลเข้าไปใหญ่...

ปล. ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลในมารุโงโตะที่มันดูแล้วเพี้ยนมีเฉพาะของภาค 4 ภาคเดียวนะเนี่ย ภาคอื่นไม่เป็น = =a (คาแรคเตอร์ไกด์ภาค 4+คอมิคมือถือภาค 4 ก็ไม่มีออก สงสัยถือเป็นเลขอัปมงคลหรือปล่าวหว่า = =a)
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Medeus » จันทร์ มิ.ย. 15, 2009 10:04 pm

อืม ปี 292 ราชินีโอเบล เสียชีวิต
จากนั้น ปี 307 สงครามในภาค 4 ก็จบสินะ

จากปากคำของ ริโน่ ที่บอกว่า ลาซโล น่าจะอายุพอ ๆ กับลูกชายของเขา แปลว่า ลาซโล ก็น่าจะอายุ 307-292+1 = 16 หละ (บวกให้ 1 เพราะหายสาบสูญไปตอนแบเบาะ ก็น่าจะให้อายุสัก 1 แล้วกัน)

จากนั้น ปี 300 ก็เป็นการพบกันของลาซโล(+สโนว์) กับกลุ่มของคิริล ตอนนั้น ลาซโล ก็อายุประมาณ 9 ขวบสินะ

คือ ผมว่าถ้าจะบอกว่า สงครามในภาค 4 เริ่มตั้งแต่ตอน ปี 302 ผมว่ามันก็แปลก ๆ ไปหน่อยเหมือนกันนะ เพราะ ลาซโล ตอนต้นเกม ก็จะอายุแค่ 11 แถมบรันโด้ ก็ยังไม่ได้รับตราแห่งการลงทัณฑ์เลยด้วย กว่าพี่แกจะได้ ก็ตั้งปี 306 ซึ่งคือ 4 ปีหลังจากนั้น ในตัวเกม ตั้งแต่ต้นเกม จนถึงตอนเอาชนะบรันโด้ จนได้ตราแห่งการลงทัณฑ์มา ดูยังไง ๆ ก็ไม่น่าถึง 4 ปีได้หรอกน่อ แถมตอนนั้น เรื่องของฮาร์เวย์ กับ ซีกูลด์ ก็ยังไม่ได้ถูกช่วยออกมาเลย

ผมว่า ปี 306 นี่มากกว่า ที่น่าจะเป็น ปีที่เริ่มสงครามในภาค 4 จริง ๆ เพราะองค์ประกอบ และตัวละครทั้งหมด พร้อมหมดแล้ว ลาซโล ก็น่าจะอายุราว ๆ 15 อีกทั้ง บรันโด้ ก็ได้ตราแห่งการลงทัณฑ์มาแล้ว พร้อมกับการมาบุก ราซริล ก่อนที่ตราแห่งการลงทัณฑ์จะถูกส่งมอบต่อให้เกลน แล้วก็ฮาร์เวย์และซีกูลด์ก็ได้อยู่กับท่านคิกะแล้ว

จนกระทั่งในปี 307 ก็กลายเป็นสงครามกูลุคขยายอาณาเขต ก่อนจบเนื้อเรื่องภาค 4 ก่อตั้งพันธมิตรหมู่เกาะ ซึ่งหมายถึงว่าสงครามของภาค 4 นั้นสิ้นสุดลงในปีเดียว โดยอ้างอิงจากคำพูดของริโน่ ที่พูดถึง 15 ปี ทั้งสองช่วงนั่นหละ

ฟังดูอาจเป็นสงครามที่ใช้เวลาในการจบเร็วเหลือเกิน แต่จากเนื้อเรื่องเกมที่ค่อนข้างสั้นของภาค 4 ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ

สุดท้าย ภาค 4 มันออกทะเล ทุกอย่างในภาคนี้ มันเลยออกทะเลไปหมดเลย = =a
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Genii » พฤหัสฯ. มิ.ย. 18, 2009 9:56 am

เข้ามางงครับ สุดยอดจริงๆ ได้อ่านไทม์ไลน์แล้ว อยากเล่นภาคอื่นแล้วล่ะ เสียแต่ยังไม่มีเวลาเล่น - -"

อืม...

แต่ลูก้า นามสกุลเนี่ย มัน Blight Luca Blight สะกดด้วยตัว l ไม่ใช่ r นี่ครับ - -"

เอ๊ะ หรือผมสับสนหว่า
Genii
รองอันดับ2 SF#1.5
 
LV. 7   EXP 343
Flying Squirrel
Kyaro
โพสต์: 87
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ค. 14, 2009 8:50 am
ที่อยู่: ถ้าคุณคือผู้หญิง ผมก็อยู่ในใจคุณน่ะแหละ แต่ถ้าเป็นผู้ชาย ผมคือผู้ชายที่อยู่บนดาวอังคาร

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Medeus » ศุกร์ มิ.ย. 19, 2009 7:10 pm

เออ จริงด้วยแฮะ ไปดูที่ gensopedia ก็ใช้เป็น Luca Blight เหมือนกัน

http://gensopedia.duefiumi.com/index.php?title=Luca
ล้างหนี้สำเร็จแล้วโว้ยย!!! ต่อไป ก็เตรียมตัว ขึ้นขับหุ่น ระเบิดพลังเหล็กไหล
Medeus
Inspector
 
  Wrath Rune

LV. 34   EXP 709
Blacksmith
Grassland
โพสต์: 452
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 11, 2009 9:24 am
ที่อยู่: อันตัวข้า อยู่ท่ามกลาง น้ำ (SUI) ไฟ(FE) และเหล็ก(SRW)

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย redmagicians » อาทิตย์ มิ.ย. 21, 2009 2:11 pm

โอเคครับ จำสลับกันกับนิวไทป์ ไบร์ทอ่ะ :lol:
เพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่เสนอกันให้แล้วนะครับ ของภาค 4 ติดไว้ 2 แบบนะ ให้ตัดสินใจเองล่ะกัน ว่าใครอยากเชื่ออันไหน แต่บอกตรงที่ขัดกันไว้แล้ว ซึ่งถ้าลองอ่านเหตุผลดูแล้ว แบบที่ลุงจดมาน่าจะถูกที่สุด (ทำให้ผมต้องไปแก้ข้อมูลเรื่องลำดับรูนสินะนี่ เพราะอิงจากไทม์ไลน์ของไกด์ แล้วก็ตามลำดับความทรงจำ ที่พ่อลัคจิถือก่อนลูกเครย์ ด้วย มันดันตรงกะไทม์ไลน์พอดี = =a โอย ลักลั่นย้อนแยงจริงๆ)

เดี๋ยวเอาเรื่องทรูรูนที่ผมทำไว้ ลงกระทู้ด้วยล่ะกัน เดี๋ยวไปคุ้ยไฟล์ backup ก่อน
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย Shiryu » เสาร์ ก.ค. 04, 2009 6:35 am

เข้ามาอ่านเพิ่มเติมครับ (สปีดการอ่านกระทู้สาระของชีริว - ชาติละ 1 บรรทัด :x )

เพิ่ม IS441 เรื่องการยุบนีเธอร์เกทของอาชตาตด้วยครับ (8ปีก่อนภาคห้า)
ปี IS443 ถ้าเอาตามนิยายขบวนของลูก้าถูกโจมตีหลังกลับจากงานฉลองสันติภาพไฮแลนด์-โจวสตัน (17 ปีก่อนภาคสอง ตอนลูก้าอายุ 10 ขวบ) ไม่ใช่เยี่ยมเยียนราษฎร
งงอีกละ ในนิยายลูก้าบอกว่าการลงนามสันติภาพเกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อนเหตุการณ์ข่มขืนซาร่า แต่น่าจะแค่ 10 ปีตามไทม์ไลน์นี้มากกว่า ในเกมภาคสองตอนวิคเตอร์ย้อนอดีต คุ้นๆว่าบอกช่วงเวลาตอนดวลไว้ด้วย

อีกเรื่องที่สงสัยมานานแล้ว อายุคิบะ 37 หรือ 46 ปีใครพอเช็คได้มั่งครับ
37 ตามข้อมูลนักสืบ 46 นี่จากแหล่งไหนจำไม่ได้แล้ว

แล้วที่ก่อนหน้านี้บอกว่าก่อตั้งในปี 420 ล่ะ สงสัยยังไม่ตั้งจริงมั้ง (ฮา)

นั่นสิ ผมว่าคนเขียนไทม์ไลน์นี่แอบรั่วนะ :lol:


เพิ่มรายละเอียดให้ภาคสี่หน่อย :cry: เดี๋ยวมันดูไม่กลมกลืนกับส่วนอื่น

ปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 300
คณะตรวจสอบเรื่องรูนแคนน่อนของวอลเตอร์เดินทางมาถึงราซริล คิริลได้พบกับลาซโลเป็นครั้งแรกที่นี่
ในยุทธนาวีระหว่างจักรวรรดิกูลูคและไกเอ็นที่ป้อมเอลอีล ทรอยผู้นำกองทัพเรือของกูลูคนำเรือลำเดียวออกรบและสามารถจมเรือของไกเอ็นได้ถึงสี่ลำปฏิทินสุริยคติ ปีที่ 304
ซีกูลด์ในฐานะผู้รับใช้ของเจ้าเมืองมิดเดิ้ลพอร์ทนำเรือออกโจมตีเรือของโจรสลัดเฮอร์เวย์ แต่ก็ถูกโจรสลัดสตีลเข้ามาโจมตีทั้งคู่ เอ็ดการ์ช่วยทั้งสองคนไว้และไล่สตีลกลับไปได้สำเร็จ ทำให้ทั้งสองคนเต็มใจเข้ามาอยู่ในรังโจรสลัดตั้งแต่นั้น
ชาวประมงพ่อของแรคกิออกเรือไปพบกับรูนแห่งการลงทัณฑ์เข้า หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีก
เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์! เปล่าประโยชน์!
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Shiryu
Premier Star
 
  Crazed Rune

LV. 36   EXP 247
Duelist
Na-Nal
โพสต์: 559
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 4:52 pm
ที่อยู่: มิติแห่งโล่และเป็ด

Re: ข้อมูล Timeline ของซีรีย์ (มาช่วยกันแก้ไขให้สมบูรณ์กันเถอะ)

โพสต์โดย redmagicians » เสาร์ ก.ค. 04, 2009 7:23 am

ไม่ได้รั่วแค่ คนเขียนไทม์ไลน์นะครับ ข้อมูลรวมทั้งสคริปต์ในเกมก็รั่วด้วย :lol:

อายุของคิบะ ดูจากปีเกิดในคาแรคเตอร์ไกด์ คือ 414 ครับ ดังนั้น อายุ 46 ปี (ในเกมรั่วจุดแรกล่ะ :lol: )

ในเกมรั่วจุดที่ 2 คือ การเข้าใจว่าเกมภาค 4 เกิดในปี 302 ปีเดียวจบ ก่อนจะมีไทม์ไลน์ก่อตั้งประเทศหมู่เกาะออกครับ (ลำดับที่ความทรงจำของ rop ออกมา ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับลำดับผู้ถือครองอยู่เหมือนกันนะครับ ถึงจะเดา แต่มันก็สมเหตุสมผลนะ ในเมื่อเป็นรูนที่มีลำดับถือครองเยอะขนาดนั้น บางคนที่ไม่ออกมา ก็ถือซะว่าได้ถือครองแป๊บเดียวตาย เลยไม่มีอะไรให้จำมั้ง มั่วขริงๆ :lol: ) แล้วก็ดูจากที่เขายัดไทม์ไลน์มาลงปี 299 ทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ รัคจิ เกรย์ บรันโด้ = =a (เขียนยาวเหยียดเลย ส่วนของบรันโด้ เขียน "หลังจากนั้น" ไว้ด้านหน้า แสดงว่าคงไม่ใช่เกิดในปี 299 เหมือนเหตุการณ์อื่นบางอัน ในไทม์ไลน์ส่วนอื่นๆ)
แล้วกำกับว่าเหตุการณ์ภาค 4 คือปี 302 จนเว็บต่างประเทศเอาไปลงว่าภาค 4 เกิดหลายปี ตั้งแต่ 302-307 ซึ่งขัดกับเหตุการณ์ในเกมกับราฟโซเดียแล้วก็อายุของคนหลายคน..... ยิ่งออกหนังสือเลยยิ่งรั่วเลย แต่อันนี้คิดว่าคนเขียนข้อมูลภาค 4 ข้างนอกรั่วเอง ในเกมถูกจะสมเหตุสมผลกว่า แต่ก็มีเรื่องลำดับรูนที่ดูแปลกๆ แต่ถือซะว่ามันสุ่มไปก็แล้วกัน เพราะมัีนก็ไมไ่ด้บอกว่าเป็นตามที่ผมคิดเอาเองนี่นะ แต่ทำให้หนึ่งในพล็อตไม่กี่จุดที่ผมชอบของภาคนี้ (แบบคิดเอาเอง) เรื่องลำดับความทรงจำก็หายไปอีกจุด...

มึนดีมั้ยครับ :lol: คนเขียนหลายคนแหงๆ = = ทำไมไม่มีคนทำข้อมูลกลางไว้นะ

ส่วนในนิยายลูก้า ผมจะบอกว่า เคยคุยกับคนที่อ่านฉบับ jp จำไม่ไ่ด้ว่าใคร บอกว่ามันมีผิดพอสมควรน่ะครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะผิดตั้งแต่ต้นฉบับ eng ที่ลุงเอามาแปลนะ เดี๋ยวผมกลับไปดูนิยายที่อยู่บ้านที่ ตจว ได้ แล้วจะช่วยเช็คให้อีกทีล่ะกันครับ อีกอย่างถ้าจำไม่ผิดข้อมูลไทม์ไลน์นี้น่าจะออกก่อน นิยายด้วยนะ (ลงในคาแรคเตอร์ไกด์น่ะครับ) เดี๋ยวไปเช็คอีกที เลยคิดว่าไทม์ไลน์น่าจะถูกกว่าอ่ะครับ (ถึงเหตุการณ์ไม่ละเอียดก็เหอะ) หนังสือ genso ผมอยู่ ตจว ทุกเล่มเลย บ้านที่กทม ไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่ อ้อ ลูก้าเกิดปี 434 ครับ (อิงจากคาแรคเตอร์ไกด์ ที่สาเหตุอายุมันเลื่อน 1 ปี สำหรับเว็บนอก ของตัวละครภาค 1-2 เพราะมันมีบอกปีเกิดในคาแรคเตอร์ไกด์... แล้วรั่ว...)

ส่วนกองอัศวินเซ็กเซ็นนั่น รั่วจริงๆ = ="

ส่วนที่เพิ่มมาเดี๋ยวเพิ่มให้ครับ ลืมเรื่องอัลทาร์ทไปได้ไงเนี่ย

ปล. เอาข้อมูลที่แย้งๆมาเยอะๆเลยครับ ดีๆ จะได้มาลองคิดว่าตรงไหนสมเหตุสมผลกว่า 8-)
ปล2. ฝากขยายภาคราฟโซเดียให้นิดได้มั้ยครับ จะได้กลมกลืนกับภาคอื่นด้วย :D
ปล3. พอมาเจอข้อมูลแย้งๆกันแบบนี้ + กับ interview เว็บ suikox,suikosource ยิ่งทำให้รู้สึกแย่กับซีรีย์นี้เพิ่มขึ้นแหะ :x
redmagicians
System Admin
 
  Sun Rune

LV. 99   EXP 999
真実の盗む者
Rätselhaft
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 09, 2009 3:54 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง =o= SuikoFriend Suikoden General Talk =o=

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน